Mantrailen workshop

Wat is Mantrailen? Man = mens en trailen = route. Dus mensroute.

Maar dan weten we nog niet wat mantrailen nu precies inhoudt.

Bij mantrailen zoekt de hond naar één bepaald persoon die gezocht/vermist is. De hond vervolgt het spoor van geurresten die de desbetreffende persoon op zijn route heeft achtergelaten. Geurresten bestaan uit zweetresten, huidcellen. Uiteindelijk komt de hond met geleider bij die ene bepaalde persoon uit.

De hond krijgt bij de start (aanvang) van het mantrailen een geurvoorwerp aangeboden ( ruiken) met de geur van deze persoon. De hond moet in staat zijn om het spoor (route) op te pikken van deze persoon en te volgen.

Mantrailen is teamwork. De geleider moet de gedragingen /lichaamstaal van zijn hond kunnen lezen en goed kunnen interpreteren. De geleider moet aan zijn hond zien of hij juist wel geur van de gezochte persoon heeft of dat in die richting absoluut geen geur van die persoon ligt.

Hierbij speelt het vertrouwen naar de hond toe een hele grote rol.

Tijdens het mantrailen zoekt de hond in een tuig en aan een lange lijn.

Mantrailhonden kunnen zoeken in natuurlijke omgevingen (bos, natuurgebieden) en in stedelijke gebieden. Dus op verschillende ondergronden zoals: bosgrond, zand, gras, stenen, straten en asfalt.

De mantrailhond kan een individuele geur uit alle andere geuren onderscheiden en kunnen dus in gebieden zoeken waar andere mensen hebben gelopen.

Probeer het nu uit met je Hovawart en ondek hoe veelzijdig je hond is.

Kosten zijn voor leden €15,00 en voor niet leden €20,00

Inschrijven

 

Gegevens eigenaar

 

Verification