Keuringen 2016

Keuringen, 22 oktober 2016

Op 22 oktober 2016 vinden weer onze jaarlijkse keuringen plaats. Er wordt zowel een nakomelingenkeuring als fokgeschiktsheidskeuring gedaan. De keuringen zullen worden afgenomen door de Duitse keurmeester Herr Michael Kunze, Richterobmann. Hij is keurmeester bij de RZV (Rassezuchtverein für Hovawarthunde e.V.) in Duitsland. De oudste erkende vereniging voor de hovawart, die onze vereniging met raad en daad ter zijde staat.

Tijdens deze keuringen zal zowel exterieur- als gedrag beoordeeld worden. Deelname aan de nakomelingenkeuring is zowel voor leden als niet-leden mogelijk. Aanmelding dient wel vooraf te geschieden.

Deelname aan de fokgeschiktheidskeuring is uitsluitend mogelijk voor leden van onze vereniging. Ook hier geldt aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Uiteraard zijn de keuringen toegankelijk voor publiek. Houdt u er wel rekening mee dat uw hond niet direct bij de keuringen aanwezig mag zijn. Wel zijn alle honden van harte welkom in de kantine.

Wilt u graag een keer kennis maken met onze vereniging, dan is dit wederom een gelegenheid bij uitstek. Wij heten u van harte welkom.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

De keuringen zullen plaats vinden op het terrein van:

Dierencentrum Sevenum,
Romerweg 20,
5975 PL Sevenum

Inschrijven

 

Gegevens eigenaar

  • Inschrijfgeld Nakomelingen keuring is voor leden € 15,00 en voor niet leden € 25,00 per hond Inschrijfgeld Fokgeschiktheids keuring is alleen voor leden € 35,00 per hond Inschrijfgeld en kosten voor de maaltijden moet zijn bijgeschreven voor 10 oktober 2016 op rekeningnummer NL26 RABO 0142 3436 92 tnv Hovawart Rasvereniging Nederland onder vermelding van de stamboomnaam van de hond en naam eigenaar . Inschrijving sluit op 10 oktober 2016. Wij willen U er op wijzen dat deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico is, de HRN is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook aan mens, dier of materialen
 

Verification