Toetsingscommissie

De mensen die binnen de toetsingscommissie werkzaam zijn, zijn u als fokker behulpzaam bij het vinden van een geschikte reu. Hoewel de keuze uiteraard bij de fokker ligt, zullen zij de combinatie in ieder geval toetsen op de regels zoals gesteld in onze reglementen. Graag staan zij u ook terzijde met het geven van extra informatie m.b.t de gekozen combinatie.

Ook kan de toetsingscommissie u meer info geven m.b.t. de gang van zaken bij onze keuringen, zoals nakomelingenkeuring en fokgeschiktheidskeuring.