Redactiecommissie

Binnen deze commissie zitten een aantal mensen die gezamenlijk u als lid willen voorzien van nuttige en interessante informatie m.b.t. de Hovawart Rasvereniging Nederland en het ras hovawart. Zij doen dit in de vorm van een digitaal clubblad, dat meermaals per jaar aan alle leden zal worden toegestuurd.

Voor dit digitale clubblad zijn uiteraard ook informatie en foto's vanuit de leden van harte welkom. In het "blad" zult u ook voorzien worden van info m.b.t de fokkerij en gezondheid van onze hovawarts.