Nakomelingenkeuring

Op de nakomelingenkeuring zijn alle hovawarts vanaf 6 maanden welkom. De bedoeling van de nakomelingenkeuring is een beeld te krijgen van de diverse honden, waardoor plus- en minpunten op papier komen te staan. Deze informatie is dan van groot belang voor de toekomstige fokkerij. Door deze aanvullende gegevens kunnen er nog betere matches tussen de ouderdieren gemaakt worden.

Op de nakomelingenkeuring wordt zowel exterieur als gedrag beoordeeld.