Lidmaatschap

Indien u graag lid wilt worden, kunt u het formulier hiernaast downloaden en zenden aan de ledenadministratie:

Per post: Secretaris HRN, Johan Termeulenstraat 22 5913 RW Venlo Als scan per email: secretaris@hovawartrasverenigingnederland.nl

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging als wij uw aanmelding hebben ontvangen. Uw naam zal vermeld worden in ons gesloten ledendeel op de website. Indien hierop geen bezwaar gemaakt wordt door leden, zult u na twee weken een factuur ontvangen voor het lidmaatschapsgeld.

Contributiegeld lid per jaar              € 25,00

Contributiegeld gezinslid per jaar     € 15,00